Trafikkomlegging Kanalveien

 

Nytt kjøremønster i Kanalveien fra mandag 13. januar 2020

For spørsmål om busstilbudet henviser vi til Skyss: 

 https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/driftsmeldingar/

Nytt kjøremønster på Mindemyren fra 15. jan 2022:


Bybanen bygges til Fyllingsdalen. Dette gir endret kjøremønster blant annet på Mindemyren. 


Ankomst til Kanalveien 64 fra nord via Fabrikkgaten. 

Vi anbefaler alle å beregne ekstra tid for å ankomme tidsnok til avtalt time.

Hovedtrekkene i omleggingen er: 

  • Bilister til Kanalveien 62 – 66 (f.eks. Kanalspesialistene) må kjøre inn i Kanalveien fra nord
  • Det blir ingen tilkomst fra Minde Allé
  • oppdatert 27.10.21