Trafikkomlegging Kanalveien

 

Nytt kjøremønster i Kanalveien fra mandag 13. januar 2020

Vi anbefaler alle å beregne ekstra tid for å ankomme tidsnok til avtalt time.

Fra 2. september 2022 er veien åpnet slik den vil bli når Bybanen ferdigstilles: 

  • Bilister til Kanalveien 62 – 66 (f.eks. Kanalspesialistene) må kjøre inn i Kanalveien fra Fjøsanger eller fra Minde Allé/Wergeland
  • oppdatert 02.09.2022

Ankomst til Kanalveien 64/Kanalspesialistene: 

1. Sørfra via Kanalveien/Fjøsanger

2. Østfra via Minde allé/Wergeland 

For spørsmål om busstilbudet henviser vi til Skyss: 

 https://www.skyss.no/Rutetider-og-kart1/driftsmeldingar/

Nytt kjøremønster på Mindemyren fra 15. jan 2022:


Bybanen bygges til Fyllingsdalen. Dette gir endret kjøremønster blant annet på Mindemyren.