Funksjonell dyspepsi

Funksjonell dyspepsi

Smerter/ubehag i øvre del av magen. 

Funksjonell dyspepsi er en betegnelse på plager fra øvre del av fordøyelsessystemet. Vanlige symptomer er tidlig metthet, følelse av oppfylthet eller oppblåsthet i magen, og/eller smerter eller ubehag fra øvre del av magen.


Ved funksjonell dyspepsi er slike plager tilstede uten at man kan finne noe galt i blodprøver eller andre undersøkelser som f.eks. gastroskopi.


Forekomsten varierer på verdensbasis mellom 10 - 30 %. Kvinner er oftere rammet enn menn, og mange har i tillegg IBS. Det er også en økt forekomst av andre følgetilstander hos denne pasientgruppen, som fibromyalgi, hodepine, angst, depresjon eller utmattelse (fatigue).


Du finner utfyllende informasjon på Helse Bergen sine nettsider.