Spørsmål og svar

VANLIG STILTE SPØRSMÅLSpørsmål: Hvor lange ventetider/ventelister har dere?

Svar: Alle henvisninger sendt fra lege/sykehus via post eller elektronisk til oss blir vurdert individuelt av våre leger, vanligvis innen en arbeidsdag etter at de er mottatt. Henvisningene blir prioritert etter hastegrad basert på informasjonen vi mottar fra din lege. Ventetidene varierer derfor, men vi har hittil hatt korte ventelister sammenlignet med andre offentlige poliklinikker innen samme område.


Spørsmål: Er det greit at jeg tar en beroligende tablett (f.eks. Vival) før jeg kommer?

Svar: Ja


Spørsmål: Hvis jeg tar Vival før jeg kommer, kan jeg da få ytterligere beroligende eller smertestillende hos dere?

Svar: Nei, da er det bedre at du får medisin bare hos oss


Spørsmål: Jeg er midt i en antibiotikakur. Kan det påvirke undersøkelsen. Bør timen utsettes?

Svar: Gastroskopi går fint. Hvis du skal rense tarmen til koloskopi er det bedre å utsette undersøkelsen til etter at kuren er ferdig


Spørsmål: Er det farlig å komme til gastroskopi når jeg er gravid?

Svar: Nei, det går helt fint


Spørsmål: Er det farlig å komme til koloskopi når jeg er gravid?

Svar: Det er ikke regnet som særlig farlig, så hvis man har en god grunn, kan det gjøres. Det beste er vanligvis å vente til minst 4 uker etter nedkomst.


Spørsmål: Kan jeg ha følge med inn til undersøkelsen?

Svar: Ja, det er du hjertelig velkommen til.


Spørsmål: Veiledningen til tømmingsmiddelet er annerledes enn instruksjonen i innkallingsskrivet.

Svar: Følg instruksjonen i innkallingen, den har vi best erfaring med.


Spørsmål: I vedlegget til tømmingsmiddelet står det at det ikke må brukes av pasienter med tarmbetennelse?

Svar: Tarmen må tømmes før undersøkelse. Det er bare pasienter med tarmslyng som ikke kan tømmes. Advarselen gjelder regelmessig bruk.


Spørsmål: Kan jeg ta faste medisiner før undersøkelsen?

Svar: Visse blodtynnende midler skal ikke tas. Dette er beskrevet mer detaljert i innkallingsskrivet. Andre medisiner kan tas minst to timer før gastroskopi, og minst to timer før tarmtømming, eller to timer etter at tarmtømmingen er ferdig hvis du skal til koloskopi.


Spørsmål: Jeg har diabetes, og bruker insulin.

Svar: Ta halv dose insulin kvelden før undersøkelsen, og mål blodsukker hvis du føler deg uvel.


Spørsmål: Jeg har diabetes, men bruker ikke insulin.

Svar: Daonil må ikke tas dagen før undersøkelsen. Alle andre medisiner kan tas som vanlig.


Spørsmål: Hvordan får jeg vite resultatet av undersøkelsen.

Svar: Du får forklart resultatet etter undersøkelsen og det blir alltid sendt rapport (epikrise) til henvisende lege (fastlege). Svar på vevsprøver og annet som ikke er umiddelbart avklart ettersendes til henvisende lege.