Irritabel tarmsyndrom

Irritabel tarmsyndrom (IBS)


Irritabel tarmsykdom (IBS) er en ytterst plagsom og dessverre svært vanlig sykdom som ennå er ganske uutforsket og uten effektiv medisinsk behandling.


IBS er tydelig arvelig (genetisk) og kan begynne tidlig, men kan ofte også komme plutselig f.eks. etter en mageinfeksjon eller antibiotikakur.


Maten er sannsynligvis ikke skyld i sykdommen, men små og hyppige måltider og forsiktighet med visse matvarer kan likevel redusere ubehaget. Psykiske faktorer er heller ikke årsak til sykdommen, men uregelmessig døgnrytme, søvnmangel og stress setter seg også lett i magen.


FODMAP-diett har vist seg å hjelpe mange.


Informasjon om FODMAP og IBS fra Haukeland sykehus