Info til henvisende leger

 

Informasjon til henvisende leger


Om henvisningen:

 • Opplysninger om relevante supplerende undersøkelser er velkomne i alle henvisninger.
 • Behov for tolk bør preisiseres på første linje i henvisningen.


Noen tips i utredningen av pasienter før henvisning


akutt diare

 • bør avklares mtp infeksiøs årsak før henvisning 
 • ofte anbefales varighet > 6 uker før koloskopi


ved kronisk diare, magesmerter og/eller vekttap er det ønskelig med: 

 • Hb, malabsorpsjonsprøver, leverprøver, amylase, cøliakiserologi, kalprotektin, hemofec og elastase-1.


kvalme 

 • gastroskopi er sjelden diagnostisk hvis ikke alarmsymptomer
 • avklare mtp nyresvikt, hjertesvikt, leversvikt, stoffskifte, diabetes
 • medisiner
 • rusmidler 


Vi utfører følgende undersøkelser:

 • gastroskopi
 • ileokoloskopi
 • sigmoideoskopi


Vi utfører IKKE:

 • anorektoskopi (utføres av allmennlege eller kirurg)
 • strikkbehandling av hemoroider (utføres av kirurg)

Følgende pasienter bør henvises til sykehuset for undersøkelser: 

 • pasienter med blodsmitte: HIV, hepatitt B og C
  • kjent risikoatferd bør avklares med negativ serologi før henvisning til oss
 • pasienter med alvorlig svekket helsetilstand
  • f.eks. alvorlig nyresvikt, hjertesvikt, leversvikt eller alvorlig lungesykdom
 • pasienter som av annen grunn ikke klarer å gjennomføre forberedelse til undersøkelser hjemme
 • koloskopi av pasienter med implantert defibrillator (ICD)