Polypper i tykktarm

Polypper i tykktarm

Godartede svulster og risiko for tykktarmskreft

Vortelignende utvekster fra tarmslimhinne som påvises ved koloskopi eller røntgenundersøkelse av tykktarmen (CT kolografi).


Polypper er godartede svulster i utgangspunktet, men har potensial for vekst og ca. 1 av 20 polypper utvikler seg til tykktarmskreft. Større polypper betyr større risiko, men ellers er det vanskelig å si hvilke polypper som vil stagnere og hvilke som vil vokse. Derfor fjerner man alle polypper som blir oppdaget unntatt evt de helt minste (under ca. 5 mm).


Tarmkreft er en av de aller hyppigst forekommende krefttypene i Norge og det store flertallet av svulstene (ca. 95%) oppstår i en tidligere godartet (benign) polypp. Utviklingen fra begynnende polypp til kreftsvulst (malign svulst) er vanligvis svært langsom og kan ta opptil flere ti-år. Det betyr at tykktarmskreft kan forebygges ved å påvise og fjerne polypper mens de ennå er godartede.


Større polypper kan gi lett blødning som kan påvises ved avføringsprøver eller det kan være synlig blod og slim hvis polyppen er nær endetarmsåpningen. Ellers er det sjelden merkbare symptom. Derfor blir de fleste polypper påvist tilfeldig i forbindelse med tarmundersøkelse av andre grunner. Høyere alder betyr høyere risiko. Arvelighet betyr en del. Sjansen for å finne polypper er større hvis én eller særlig hvis flere nære slektninger har hatt tarmkreft eller har fjernet polypper. Hvis flere i slekten har fått tarmkreft i forholdsvis ung alder kan man bli utredet hos genetiker og evt bli gentestet.


De fleste polypper som blir fjernet viser seg ved mikroskopisk undersøkelse å inneholde celleforandringer (dysplasi). Det er normalt og betyr ikke at polyppen nødvendigvis ville blitt til en kreftsvulst, men hvis graden av celleforandringer betegnes som grov eller høygradig dysplasi er risikoen stor. Lavgradig og moderatgradig dysplasi har lavere risiko. Man vurderer også vekstmønsteret i polyppen. En del polypper har ikke celleforandringer (hyperplastiske polypper), men de større kan likevel ha risiko for kreftutvikling og bør fjernes.


Hvis man har fjernet flere eller større polypper anbefales ofte kontrollundersøkelser med intervall varierende fra 1 opptil 10 år basert på retningslinjer kombinert med individuell vurdering.