Crohns og Ulcerøs Kolitt

KANALSPESIALISTENE AS

IBD - Kronisk Inflammatorisk Tarmsykdom  (Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt)


Crohns sykdom og Ulcerøs kolitt er betennelsestilstander i tarmene som arter seg forskjellig, men som ofte beskrives under ett fordi det finnes overlappende former av de to sykdommene og fordi  begge vanligvis rammer ungdom og unge voksne.


Begge sykdommene er også langvarige / kroniske og har en arvelig komponent. Flere medikamenter brukes for begge og operasjon er alternativ for de mest alvorlige tilfellene. Operasjon er likevel mer vanlig ved Crohns enn ved Ulcerøs kolitt.


Symptomene er varierende og lignende som ved mange andre sykdommer i fordøyelsessystemet.


Koloskopi  er som regel  den viktigste undersøkelsen for å  stille korrekt diagnose og bedømme alvorlighetsgraden, men må ofte suppleres med en rekke andre prøver og utredninger.


Fordi sykdommene  varierer mye i  alvorlighetsgrad og stadier er det vanskelig å  lage en kortfattet beskrivelse som er utfyllende. Vi henviser derfor til andres web-sider. Se linkene til høyre.


©  Kanalspesialistene AS, Kanalveien 64, 5068 Bergen. Sentralbord: 55 20 29 00 (hverdager 08:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00)